Arbetslöshetens dag

En temadag med fokus på arbetslöshet

Att ha ett jobb skapar viktiga värden både för individ och samhälle, det handlar bland annat om ekonomi, hälsa och känslan av att bidra. I ett samhälle där alla förutsätts jobba – hur blir det för dem som vill och kan göra det men som inte har ett jobb?

Under denna temadag bjuder vi på seminarier och utbildningar för att lyfta upp de arbetslösas situation och arbetslöshetens påverkan på samhället.

Välkommen!

15 maj
2018

Akademikernas a-kassa
Klara Norra Kyrkogata 33
Stockholm (karta)

Program • seminarier

v

9.45 • Inledning

Presentation av Arbetslöshetsrapporten 2018

Lars Calmfors

Lars Calmfors

10.00 – 10.30

Kollektivavtal och arbetslöshet – hänger de ihop?

Behövs industrins märkessättning för att hålla löneökningarna under kontroll? Tar kollektivavtalen för stor hänsyn till insiders på arbetsmarknaden och utestänger outsiders genom alltför höga minimilöner och för liten lönespridning?

Lars Calmfors är forskare vid IFN och professor emeritus vid Stockholms universitet samt tidigare ordförande för Arbetsmarknadsekonomiska rådet.

Tomas Hemmingsson

Tomas Hemmingsson

10.40 – 11.10

Arbetslöshet, ekonomisk kris och ohälsa

Blir man sjuk av arbetslöshet? Hur ska vi förstå samband mellan arbetslöshet, konjunktursvängningar och ohälsa i befolkningen?

Tomas Hemmingsson är professor i sociologisk alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet och Karolinska institutet.

Irene Wennemo

Irene Wennemo

11.20 – 11.50

Arbetslösa – tillgångar eller problem?

Hur ser man i politiken på arbetslösa människor – som tillgångar eller problem som måste lösas? Och hur långt ska man gå för att få de som står längst ifrån arbetsmarknaden att få ett jobb – hur angelägna är egentligen politikerna att lösa de arbetslösas situation?

Irene Wennemo är statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet och har tidigare bland annat varit huvudsekreterare i Socialförsäkringsutredningen.

11.50 - 12.30 • Paus • vegetarisk lunchsmörgås

Jennifer Hobbins

Jennifer Hobbins

12.30 – 13.00

Arbetslösas upplevelser och omvärldens attityder

Omvärldens syn på arbetslösa – överensstämmer den med de arbetslösas egna upplevelser, eller finns det skillnader? Och hur hanterar de arbetslösa sin situation och omvärldens attityder?

Jennifer Hobbins är forskare på Försvarshögskolan och har disputerat i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet med en avhandling om synen på arbetslöshet.

Roland Paulsen

Roland Paulsen

13.10 – 14.10

Arbetslös i arbetssamhället

Att inte lönearbeta betraktas av många som ett hot mot individens hälsa och känsla av sammanhang. Men hur kommer det sig att arbetslösa far så illa? Är det något av naturen givet eller noggrant planerat med staten som främsta aktör? Här ges en arbetskritisk analys av arbetslöshet.

Roland Paulsen är biträdande universitetslektor och docent vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.

l

Utbildningar

Passa också på att snabbutbilda dig i hur a-kassan fungerar under dagen. Vi kommer att ha utbildningar innan seminarierna kl 9.00 – 9.45, under lunchpausen och efter seminarierna kl 14.10-14.40.

Har du frågor eller funderingar?

Share This