Arbetslöshetens dag

En temadag med fokus på arbetslöshet

Att ha ett jobb skapar viktiga värden både för individ och samhälle, det handlar bland annat om ekonomi, hälsa och känslan av att bidra. I ett samhälle där alla förutsätts jobba – hur blir det för dem som vill och kan göra det men som inte har ett jobb?

Under denna temadag uppmärksammar vi de arbetslösas situation och arbetslöshetens påverkan på samhället.

Den 15 maj 2021 är det dags igen och tills dess kan du kolla in vad som sades förra året när bland annat arbetsmarknadsministern talade.

I samband med detta presenterar vi också Arbetslöshetsrapporten 2021.

Välkommen!

15 maj

2021

Online pga rådande situation

Se videor från förra årets temadag

Medverkande 2020

Eva Nordmark, Lars Calmfors, Fredrik Norström och Anders Forslund.

Du kan välja att se alla filmerna i ett svep eller var för sig (längre ned på sidan). Eva Nordmarks film är inspelad av Regeringskansliet och textad. Forskarnas filmer och presentationen av Arbetslöshetsrapporten är inspelade via digitala mötesplatser och är i nuläget inte textade.

Se alla videoklipp från 2020 i ett svep

Längd: 39.08 minuter

Se enskilda videoklipp

Eva Nordmark

Arbetsmarknadsminister


Vilken roll spelar a-kassan?

Regeringen har på kort tid gjort flera förändringar i a-kassan för att fler ska omfattas och fler ska kunna få mer. I detta klipp berättar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark bland annat om vad a-kassan spelar för roll.

Lars Calmfors

Professor emeritus i internationell ekonomi och forskare vid IFN


Vad ska hända med a-kassan när coronapandemin är över?

Hur a-kassan är utformad påverkar ekonomin, både i goda och dåliga tider. Vad är det som talar för och emot att höja a-kassan? Hur ska man göra med de generösare reglerna när krisen vi befinner oss i är över? Och är det här ett steg mot en konjunkturberoende a-kassa? I det här klippet reflekterar Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och forskare vid Institutet för näringslivsforskning (IFN), över arbetslöshet och a-kassa under och efter pandemin.

Fredrik Norström

Docent i epidemiologi och universitetslektor i hälsoekonomi vid Umeå universitet


Påverkas hälsan av arbetslöshet?

När man pratar om arbetslöshet handlar det ofta om ekonomi, både individens och samhällets. Men vad har arbetslösheten för påverkan på hälsan? Är det någon skillnad i hög- och lågkonjunktur? Och varför är det viktigt att tänka på hälsan när man utformar arbetsmarknadspolitiken. I det här klippet gör Fredrik Norström, docent i epidemiologi och universitetslektor i hälsovetenskap vid Umeå universitet, en presentation om forskningen kring arbetslöshet och hälsa.

Anders Forslund

Professor i nationalekonomi och biträdande chef vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)


Hur ska Arbetsförmedlingen klara sitt uppdrag?

En stor andel av de arbetslösa står långt från arbetsmarknaden och hade det tufft redan innan krisen. Vad kommer hända med dem när arbetslösheten ökar, och räcker insatserna? Och Arbetsförmedlingen som är inne i en stor omställningsprocess av hela organisationen och sitt uppdrag – hur ser förutsättningarna ut för att klara uppdraget att hjälpa de arbetslösa? Vi har träffat Anders Forslund, professor i nationalekonomi och biträdande chef vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), för att höra hur han ser på den situation vi befinner oss i.

Arbetslöshets­rapporten

5 minuter arbetsmarknadsstatistik från Arbetslöshetsrapporten.

Har du frågor eller funderingar?

Share This