Arbetslöshetens dag

En temadag med fokus på arbetslöshet

Att ha ett jobb skapar viktiga värden både för individ och samhälle, det handlar bland annat om ekonomi, hälsa och känslan av att bidra. I ett samhälle där alla förutsätts jobba – hur blir det för dem som vill och kan göra det men som inte har ett jobb?

Under denna temadag bjuder vi på seminarier och utbildningar för att lyfta upp de arbetslösas situation och arbetslöshetens påverkan på samhället.

Välkommen!

15 maj
2019
Akademikernas a-kassa
Klara Norra Kyrkogata 33
Stockholm (karta)

Program • seminarier

v

9.30 • Inledning

Presentation av Arbetslöshetsrapporten 2019

Anders Forslund

Anders Forslund

10.00 – 10.30

Hur vet man att arbetsmarknadspolitiken leder till uppsatta mål?

Mycket är på gång inom arbetsmarknadspolitiken, inte minst den stora omgörningen av Arbetsförmedlingen. Det enda politikerna verkar vara överens om är att Arbetsförmedlingens stöd och kontroll av de arbetslösa inte är tillräckligt effektiva. Men hur vet man vad som faktiskt hjälper en arbetslös att snabbt hitta en ny försörjning? Finns det forskning som kan visa vad olika insatser ger?

Anders Forslund är biträdande chef och professor vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)

Daniel Fredriksson

Daniel Fredriksson

10.40 – 11.10

Ju mer resurser till Arbetsförmedlingen – desto lägre arbetslöshet

Arbetsförmedlingen är ett viktigt nav när arbetsmarknadspolitiken ska genomföras. Vad händer med arbetslösheten när man lägger mer eller mindre resurser på arbetsmarknadspolitiska insatser som till exempel utbildningsprogram, offentligt jobbskapande och arbetsförmedling?

Daniel Fredriksson är doktor i sociologi vid Stockholms universitet.

Anna Brydsten

Anna Brydsten

11.20 – 11.50

Ungdomsarbetslöshetens långsiktiga hälsoeffekter

Att arbetslöshet kan vara relaterat till sämre hälsa är väletablerat i tidigare forskning. Men kan arbetslöshet i unga år också ge långsiktiga hälsokonsekvenser, långt efter att ungdomen är över och man fått jobb? Och har det någon betydelse hur den ekonomiska konjunkturen såg ut under ungdomsåren?

Anna Brydsten är med. doktor i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet.

11.50 - 12.20 • Paus • vegetarisk lunchsmörgås

Ann-Sofie Kolm

Ann-Sofie Kolm

12.20 – 12.50

Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?

Ett stort problem på den svenska arbetsmarknaden är hur lågutbildade, och då särskilt lågutbildade utrikes födda, ska komma i sysselsättning. En central fråga blir då vad politiken kan göra för att ge fler tillträde till arbetsmarknaden. Vad kan skola och vuxenutbildning göra? Vilken roll bör subventionerade anställningar spela? Behövs nya typer av enkla, men också lägre betalda jobb?

Ann-Sofie Kolm är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Torun Österberg

Torun Österberg

13.00 – 13.30

A-kassa ökar risken för gymnasieavhopp

Att inte gå ut gymnasiet innebär ofta en hög risk för social utslagning. Om de vuxna i den unga personens närhet inte har en försörjning, trots hög utbildning – hur påverkar det risken att de unga inte fullföljer sin gymnasieutbildning?

Torun Österberg är docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Patrik Vulkan

Patrik Vulkan

13.40 – 14.30

Flexicurity i Sverige – funkar det?

Flexicurity har återigen blivit aktuellt som ett förslag för hur den svenska arbetsmarknaden kan förändras. Med Danmark som förebild syftar flexicurity på att anställdas trygghet ska skiftas bort från lagstadgat anställningsskydd och istället utgöras av generös a-kassa och omfattande aktiva arbetsmarknadsåtgärder, samtidigt som arbetsgivarna får större flexibiliteten att säga upp personal. Vad är förutsättningarna för att genomföra detta i Sverige och vad är konsekvenserna? Hur har flexicurity fungerat i Danmark?

Patrik Vulkan, doktor i sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, postdoc vid avdelningen för Ergonomi, KTH.

Martin Ådahl

Martin Ådahl

Vad är vinningen och hur ska det gå till?

I januari presenterades det så kallade Januariavtalet, en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet där bland annat Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden, arbetslöshetsförsäkringen vara av flexicuritymodell och arbetsrätten bli mer flexibel. Vad är vinningen med detta och hur ska det gå till?

Martin Ådahl är riksdagsledamot för Centerpartiet.

l

Utbildningar

Passa också på att snabbutbilda dig i hur a-kassan fungerar under dagen. Vi kommer att ha utbildningar under lunchpausen och efter seminarierna kl 14.30 – 15.00.

Har du frågor eller funderingar?

Share This