Välj en sida

Arbetslöshetens dag

En temadag med fokus på arbetslöshet

Att ha ett jobb skapar viktiga värden både för individ och samhälle, det handlar bland annat om ekonomi, hälsa och känslan av att bidra. I ett samhälle där alla förutsätts jobba – hur blir det för dem som vill och kan göra det men som inte har ett jobb?

Under denna temadag uppmärksammar vi de arbetslösas situation och arbetslöshetens påverkan på samhället.

Vi har bett Saco:s ordförande Göran Arrius, Anders Forslund, forskare på IFAU, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och Pia Högset från Tillväxtverket berätta, utifrån sina olika perspektiv, om hur arbetsmarknaden påverkats av coronapandemin. De är filmade på distans efter bästa förmåga.

I samband med detta presenterar vi också Arbetslöshetsrapporten 2021.

Välkommen!

15 maj

2021

Online pga rådande situation

Se videor från temadagen

Medverkande

Eva Nordmark, Göran Arrius, Anders Forslund och Pia Högset

Foto: Regeringskansliet

Eva Nordmark

Arbetsmarknadsminister


Förstärkningarna av a-kassan var bland de första akutåtgärderna på arbetsmarknaden som regeringen beslutade om. Hur resonerade regeringen och hur ser man ett år senare på resultatet? Och vilka är effekterna på samhällsekonomin och på den en enskildas ekonomi och hur har individernas trygghet påverkats? I den här korta intervjun kommenterar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark a-kassans betydelse för samhälle och individ och något om a-kassans medlemsutveckling och framtid.

Göran Arrius

Ordförande i SACO


Vilken betydelse har a-kassan på svensk arbetsmarknad?

A-kassan hamnade snabbt i fokus när pandemin var ett faktum. Vilken betydelse har a-kassan för individerna, för samhället och för den svenska modellen? Hur har a-kassan fungerat som omställningsförsäkring under coronakrisen? Och hur hög ska egentligen ersättningen vara? I det här klippet berättar Göran Arrius, ordförande i Saco, om hur han ser på a-kassans betydelse och något om vad som behövs för ett tryggt arbetsliv.

Anders Forslund

Ekonom och arbetsmarknadsforskare vid IFAU och Uppsala universitet


Hur ska Arbetsförmedlingen och de privata aktörerna kunna arbeta effektivt med de arbetslösa?

När pandemin slog till befann sig arbetsförmedlingen mitt i ett stort reformarbete. Hur går det med privatiseringen av förmedlingsuppdraget? Är det fortfarande huvudspåret? Och är det lösningen för de långtidsarbetslösa? Hur ska de arbetssökande förstå hur systemen hänger ihop? Och vilken är vägen framåt? Och har coronapandemin drivit på utvecklingen på ett positivt sätt eller satt käppar i hjulen? I det här klippet reflekterar Anders Forslund, ekonom och arbetmarknadsforskare vid IFAU och Uppsala universitet, om vad som behövs för att förmedlingsuppdraget ska fungera.

Pia Högset

Samordnare på Tillväxtverket


Hur har företagsstödet för korttidsarbete fungerat?

Under våren 2020 införde regeringen ett stöd till företagen. Vad är korttidsarbete och varför infördes det? Hur stort har intresset för korttidsarbete varit – hur många har ansökt och vilka branscher har sökt mest? Och hur har det varit för Tillväxverket att hamna i rampljuset? I det här klippet berättar Pia Högset, samordnare på sekretariatet för korttidsstöd, om det senaste årets arbete med stödet.

Arbetslöshets­rapporten

5 minuter arbetsmarknadsstatistik från Arbetslöshetsrapporten 2021.

Har du frågor eller funderingar?

Share This