Välj en sida
Intervju med

Eva Nordmark

Arbetsmarknads­minister

Eva Nordmark

Foto: Regeringskansliet

När det stod klart att coronapandemin var ett faktum var regeringen snabb på att göra justeringar i a-kassan som en akutåtgärd. Bland annat höjdes dagpenningen. Var det enkelt att enas kring åtgärderna? När bestämde ni er för att a-kassan var viktig och hur resonerade ni?
Förstärkningarna av a-kassan var bland det första vi beslutade om. Då visste vi inte hur länge krisen skulle vara men det stod väldigt tidigt klart att det skulle få väldigt allvarliga effekter på arbetsmarknaden, framförallt i sådana branscher där många har osäkra anställningar. Därför var det viktigt att både höja ersättningarna och justera arbetsvillkoret för att fler av de som blev av med jobbet skulle kunna få a-kassa.

Vilka effekter har nya regler i form av lägre krav på arbete, lättnader för företagare och höjda belopp haft på samhällsekonomin? På de enskildas ekonomi?
Det har inneburit att fler fått ta del av den trygghet som a-kassan ger, och att många fått en högre ersättning än de annars skulle ha fått. För den enskilde gör det givetvis väldigt stor skillnad för huruvida man måste sälja huset, om man ska ha råd att köpa nya fotbollsskor till barnen under tiden man söker nytt jobb. Men en stark a-kassa betyder också att vi håller efterfrågan uppe i ekonomin vilket är väldigt viktigt i en kris. En stark a-kassa är bra både för den enskilde och för samhället i stort.

Så här ett år senare: Uppnådde ni syftet med förändringarna? Finns det något som borde gjorts annorlunda?
Ja jag är stolt över vad dessa förstärkningar har inneburit för a-kassan. A-kassorna ökade med 270 000 medlemmar under 2020, vilket är väldigt viktigt för hur väl a-kassan fungerar. Sen har vi självklart behövt följa utvecklingen och vara beredda att fatta nya beslut allt eftersom krisen utvecklats. Vi har till exempel stegvis gjort fler justeringar i regellättnaderna för företagare.

Arbetslöshetsförsäkringens roll som trygghetsskapare och som stabilisator på svensk arbetsmarknad förtydligades under coronapandemin 2020. Hur väl tycker du att a-kassorna har klarat sina uppgifter?
Jag vill verkligen rikta ett tack till alla medarbetare på a-kassorna som fått arbeta oerhört hårt när trycket ökade väldigt snabbt under förra året. Det har inte varit någon lätt situation, men i de flesta fall har a-kassorna klarat det bra. Men det är viktigt att vi drar lärdom av krisen också, så att vi inte hamnar i samma situation med långa handläggningstider som vi haft i vissa fall under denna kris. Jag är väldigt glad över att a-kassorna utvecklat ett nära samarbete för att hjälpa de a-kassor som haft det särskilt tufft. Det har gjort stor skillnad i människors liv.

Förra året ökade medlemsantalet rekordmycket i a-kassorna, sammanlagt blev det 270 000 fler försäkrade under året. Tror du att den positiva trenden kommer att hålla i sig, eller kommer människor att lämna a-kassan när arbetsmarknaden förbättras?
Coronapandemin har verkligen visat att en kris kan slå till när man minst anade det. Det tror jag vi alla kommer dra lärdom av, både som individer och som samhälle. Det är lika viktigt att försäkra sin inkomst som det är att ha en hemförsäkring. Vi arbetar just nu med en reformering av a-kassan som bland annat ska ge incitament för fler att vara med i a-kassan. Att fler är medlemmar och omfattas av den trygghet a-kassan ger är oerhört viktigt.

Vad tänker du kommer att hända med arbetslöshetsförsäkringen och a-kassorna de kommande åren? 2024 – hur ser systemet ut då?
Mycket kommer att ha förändrats år 2024! Vi kommer ha ett nytt regelverk på plats. Målsättningen är en a-kassa som omfattar fler och är bättre anpassad efter dagens arbetsmarknad. Men jag tror också a-kassorna kommer att kunna utveckla och förbättra sin verksamhet när det finns nya regler på plats, vilket ska bli spännande att följa.

Har du frågor eller funderingar?

Share This